Trust Education được thành lập với mục đích nâng cao năng lực chuẩn quốc tế, trang bị những kĩ năng sống, tư duy cần thiết và trở thành cầu nối để đưa người Việt Nam vươn ra hội nhập với thế giới…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *